Nemusíte umět létat, abyste se dostali na pole přes cizí pozemek. Řekneme vám, jak na to.

Nemusíte umět létat, abyste se dostali na pole přes cizí pozemek. Řekneme vám, jak na to.

Zemědělská půda by měla za všech okolností co nejlépe sloužit svému účelu. Této logice jde naproti i zákon, který pamatuje na případy, kdy na váš pozemek nevede žádná cesta. Nebudeme vás zahlcovat složitými právními citacemi – naším cílem je informovat vás o tom, že právní cesty existují a že pokud se obrátíte na zkušeného právníka, dovede vás ke kýženému výsledku.

Když může pan Novák, můžete i vy

Ukažme si to na ilustračním příběhu. Pan Novák vlastní pozemek, na kterém stojí dům, ke kterému vede přístupová cesta přes pozemek pana Černého. Pan Novák a pan Černý se proto dohodli na zřízení služebnosti ve prospěch pozemku pana Nováka. Pozemek pana Černého je tak zatížen ve prospěch pozemku pana Nováka, a to takzvanou služebností stezky a cesty, zapsanou do katastru nemovitostí. Pan Novák tak může užívat cesty pro přístup ke svému domu a pan Černý musí strpět, že pan Novák cestou jezdí či chodí ke svému domu.

Pro pěší, auta i stádo

Pokud se také potřebujete dostat ke své nemovitosti přes cizí pozemek, je tedy možné nechat zřídit takzvanou služebnost, jak jsme již zmínili v ilustračním příběhu pana Nováka. Nejčastěji to bývá služebnost stezky, cesty nebo průhonu, podle toho, k jakému účelu má sloužit – zda pro pěší, průjezd vozidly nebo vyhánění zvířat na pastvu. Možná se zeptáte, jaký je rozdíl mezi služebností a „nezbytnou cestou“, o které jsme vás informovali ZDE. Hlavní rozdíl je v tom, že služebnost ve výše uvedeném smyslu je nejčastěji vyústěním dohody dvou sousedů a může být zřízena i pro pouhé zlepšení přístupu k pozemku (například se pomocí služebnosti zřídí kratší či pohodlnější cesta k pozemku). O nezbytné cestě rozhodne soud, pokud k dohodě nedojde, avšak pouze v případě, kdy přístup k nemovitosti nelze zajistit jinak – pro pouhé zlepšení přístupu nelze nezbytnou cestu zřídit. 

Kdo to platí?

Ten, v jehož prospěch byl pozemek zpřístupněn, pochopitelně také nese náklady na zřízení a následnou údržbu komunikace. Proto dobře zvažte účel a s tím související budoucí návratnost. Pokud cestu nebo stezku budou následně užívat obě strany, o náklady se samozřejmě podělí. Je-li služebnost zřízena dohodou, strany si mohou ujednat vlastní podmínky, a tedy se dohodnout i na tom, která strana hradí jaké náklady.

Kontaktujte nás

Nevíte si rady s kupní smlouvou nebo máte jiný dotaz ohledně zemědělské půdy? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře a my vám co nejdříve odpovíme.

Jméno je povinný údaj, prosím, vyplňte jej.
Příjmení je povinný údaj, prosím, vyplňte jej.
Email je povinný údaj, prosím, vyplňte jej.
Email nemá správný formát př. adresa@domena.cz
Telefon je povinný údaj, prosím, vyplňte jej.
Vyplňte telefon ve tvaru 602123456 bez mezer a státní předvolby.
Nebyl vysloven souhlas se zpracováním osobních údajů

Bezplatná linka
+420 800 810 201

Jednatel
Petr Jeřábek

Adresa
Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha


09004181

DIČ
CZ09004181

logo Farmíto

© 2022 Farmíto s.r.o. Všechna práva vyhrazena

GDPR COOKIES