Etický kodex

Tento dokument specifikuje etické principy jednání s klienty společnosti Farmíto s.r.o. Zásadami se řídí jak zaměstnanci, tak spolupracující subjekty. Základem dokumentu jsou naše klíčové hodnoty:

Profesionalita

Rozumíme oblasti, ve které obchodujeme, a své znalosti trhu uplatňujeme ve prospěch společnosti i prodávajícího.

Snažíme se porozumět životní situaci klienta a vlastní obchodní cíle nestavíme nad jeho zájmy. Veškeré informace si vždy důkladně ověřujeme, neustále se vzděláváme a zdokonalujeme.

Profesionalita Kontaktujte náš tým

Vstřícnost

Mezi klienty neděláme rozdíly. Jednáme vždy stejně profesionálně a vstřícně bez ohledu na klientův věk, jeho znalost řešené problematiky, výměru půdy či jiná kritéria.

Za všech okolností hájíme dobré jméno společnosti a dlouhodobý vztah. Na tom se nic nemění ani v případě, že z jakýchkoli důvodů k uzavření obchodu nakonec nedojde. Vstřícné jednání ctíme i uvnitř společnosti a udržujeme mezi sebou korektní a slušné vztahy.

Vstřícnost Podívat se na reference

Transparentnost

Komunikujeme vždy korektně a pravdivě. Naším cílem je kultivovat segment obchodování s půdou a budovat atmosféru důvěry směrem k veřejnosti.

Komunikace ve všech formách musí být vždy srozumitelná a transparentní. Sebemenší porušení zásad tohoto kodexu je nepřípustné i po skončení pracovního poměru zaměstnance.

Transparentnost Náhled kupní smlouvy

Situace vyžadující zvláštní péči

1

Nakupujeme za etické ceny

 Naše výkupní ceny vždy respektují tržní ceny obvyklé v daném místě a čase. Výslovně je nepřípustné zneužití životní situace na straně klienta nebo výhody plynoucí například z vlastní znalosti trhu.

2

Zamezujeme jednání pod nátlakem

Všímáme si, zda klient nejedná pod nátlakem svého okolí a pokud máme sebemenší pochybnosti, obchod neuzavíráme. Klientovi vždy dopřejeme dostatek času na rozmyšlenou. Ujistíme se, že ví, jaké pozemky prodává, že je seznámen s výší kupní ceny a souhlasí s podmínkami.

3

Odvolání uskutečněného obchodu

V případě, že se klient po uzavření obchodu dostane do těžké životní situace, nebo má jiné závažné důvody, můžeme celý obchod na jeho žádost zrušit a klientovi prodáme pozemky zpět za stejnou částku, za jakou jsme je nakoupili.

4

Předcházíme nedorozuměním

V závěru každého kontaktu si s klientem vždy zrekapitulujeme dohodu a odsouhlasíme si další kroky. Ujišťujeme se, že je s postupem srozuměn a souhlasí s ním.

5

Chráníme soukromí klientů

Obchodník je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám, a to i po uzavření obchodního případu. Vždy jednáme v naprostém souladu s platnými předpisy.

6

Náš vztah s klientem nekončí prodejem

I po uzavření obchodu (po přepisu na katastr) voláme klientovi, abychom připomněli, co případně musí udělat z daňového hlediska sám. Ujistíme se, zda z jeho pohledu bylo vše v pořádku, případně jestli nepotřebuje ještě s něčím pomoct.

7

Rychlá a bezpečná úhrada kupní ceny

Ať už je úhrada kupní ceny jakoukoliv formou, dbáme na to, aby byla uskutečněna co nejdříve, a zcela v souladu s uzavřenou dohodou.

8

Preferujeme osobní přístup

Plně se přizpůsobíme požadavkům prodávajícího. Obchod může proběhnout korespondenční formou, ale také osobně v místě, které klientovi nejlépe vyhovuje.

logo Farmíto

© 2022 Farmíto s.r.o. Všechna práva vyhrazena

GDPR COOKIES